06-29031513 alexander@smidbb.nl

Bedrijfsbegeleiding

Ondernemersbegeleiding

De meeste ondernemers hoef je niets over hun vak te vertellen. Mijn begeleiding is dan ook vooral gericht op ondernemers die periodiek behoefte hebben om van afstand naar hun bedrijf te kijken en te sparren over hun bedrijfsvoering.

Waar sta je op dit moment met je bedrijf? Zit je op schema? Moet je producten of diensten aan je bedrijf toevoegen? Of zelfs een heel andere richting inslaan? En wat is naast alle andere dagelijkse zaken, de komende maanden je focus?

Om te weten waar je staat is het belangrijk dat je (financiële) administratie op orde is. Ik help je om je cijfers en – nog belangrijker – het verhaal achter je cijfers te begrijpen. Op basis daarvan zoeken we naar mogelijkheden om de prestaties op verschillende terreinen te verbeteren.

Afhankelijk van je behoefte hebben we maandelijks, tweemaandelijks of een keer per kwartaal een afspraak. Kapstok voor deze afspraak is een standaardagenda. Aan de hand daarvan kijken we terug. Wat is er in de afgelopen periode gebeurd. Is er behoefte aan bijsturing? We staan stil bij de maandcijfers en de geformuleerde doelstellingen. En blikken vooruit, wat zijn de aandachtspunten naast je dagelijkser werkzaamheden.

Direct na de vergadering maak ik een kort verslag met een actie- en besluitenlijst. Die vormt weer van de agenda voor de volgende vergadering.

Vergaderbegeleiding

Mijn vergaderbegeleiding is vooral gericht op bv’s, maatschappen en vof.’s. Vaak slijten er bij bedrijven met meerdere “bazen” bepaalde patronen in. De één is bijvoorbeeld wat verbaler ingesteld en daardoor nadrukkelijker aanwezig in het overleg. De ander kan dan het gevoel krijgen dat zijn of haar ideeën minder aan bod te komen. Dat zie je bijvoorbeeld nogal eens in ondernemingen met een sociaal begaafde commerciële directeur en een meer inhoudelijke technische directeur. Soms is het moeilijk gevoelige kwesties aan te kaarten. Bijvoorbeeld als je een bedrijf runt met je levenspartner, een goede vriend of familielid.

Als onafhankelijke derde kan ik uitkomst bieden door:

– structuur te geven aan jullie overleg;
– gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken;
– lastige discussies te leiden;
– partners te wijzen op ingesleten patronen;
– resultaten kritisch tegen het licht te houden;
– jullie op een plezierige manier aan te spreken op gemaakte afspraken;
– ideeën en afspraken vast te leggen.

Afhankelijk van de behoefte begeleid ik maandelijks, tweemaandelijks of een keer per kwartaal jullie vergadering. Kapstok voor elke bijeenkomst is een standaardagenda. Aan de hand daarvan kijken we terug naar de afgelopen periode en vooruit naar de komende maanden. We staan kort stil bij de maandcijfers. Wat gebeurt er nu precies in je bedrijf? Is er behoefte aan bijsturing? Direct na de vergadering maak ik een kort verslag met een actie- en besluitenlijst. Die vormt weer de agenda voor de volgende vergadering.

Startersbegeleiding

Onlangs ben je voor jezelf begonnen. Daarvoor heb je in een (grote) onderneming gewerkt, waar veel zaken voor je geregeld werden en vanzelfsprekend waren. Nu je op eigen benen staat, komt er veel op je af. Je hebt behoefte aan een klankbord en een stok achter de deur. Met mijn eigen ervaring op dit gebied ben ik bij uitstek geschikt je wegwijs te maken in de wereld van het ondernemen.

Bijvoorbeeld door:

– je ideeën aan mij te spiegelen;
– helpen met de stip op de horizon: hoe gaat je bedrijf er uitzien, in welke markten gaat het opereren en met welke strategie?;
– soms een stok achter de deur te zijn om praktische zaken te realiseren en de voortgang te bewaken;
– ondersteuning bij de opbouw van je netwerk.

Bedrijfsbegeleiding

Ondernemersbegeleiding

Over je vak hoeven ze je niets te vertellen, maar je wilt periodiek van afstand naar je bedrijf kijken. Hoe staat het er nu werkelijk voor? Op welke onderdelen kan het resultaat beter?

 

Vergaderbegeleiding

Jij en je zakelijke partner(s) hebben behoefte aan meer structuur. De wens om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en afspraken na te komen.

 

Startersbegeleiding

Je bent net voor jezelf begonnen, veel nieuwe zaken komen op je af. Je hebt behoefte aan een klankbord en soms een stok achter de deur.

 

 

Ondernemersbegeleiding

De meeste ondernemers hoef je niets over hun vak te vertellen. Mijn begeleiding is dan ook vooral gericht op ondernemers die periodiek behoefte hebben om van afstand naar hun bedrijf te kijken en te sparren over hun bedrijfsvoering.

Waar sta je op dit moment met je bedrijf? Zit je op schema? Moet je producten of diensten aan je bedrijf toevoegen? Of zelfs een heel andere richting inslaan? En wat is naast alle andere dagelijkse zaken, de komende maanden je focus?

Om te weten waar je staat is het belangrijk dat je (financiële) administratie op orde is. Ik help je om je cijfers en – nog belangrijker – het verhaal achter je cijfers te begrijpen. Op basis daarvan zoeken we naar mogelijkheden om de prestaties op verschillende terreinen te verbeteren.

Afhankelijk van je behoefte hebben we maandelijks, tweemaandelijks of een keer per kwartaal een afspraak. Kapstok voor deze afspraak is een standaardagenda. Aan de hand daarvan kijken we terug. Wat is er in de afgelopen periode gebeurd. Is er behoefte aan bijsturing? We staan stil bij de maandcijfers en de geformuleerde doelstellingen. En blikken vooruit, wat zijn de aandachtspunten naast je dagelijkser werkzaamheden.

Direct na de vergadering maak ik een kort verslag met een actie- en besluitenlijst. Die vormt weer van de agenda voor de volgende vergadering.

Vergaderbegeleiding

Mijn vergaderbegeleiding is vooral gericht op bv’s, maatschappen en vof.’s. Vaak slijten er bij bedrijven met meerdere “bazen” bepaalde patronen in. De één is bijvoorbeeld wat verbaler ingesteld en daardoor nadrukkelijker aanwezig in het overleg. De ander kan dan het gevoel krijgen dat zijn of haar ideeën minder aan bod te komen. Dat zie je bijvoorbeeld nogal eens in ondernemingen met een sociaal begaafde commerciële directeur en een meer inhoudelijke technische directeur. Soms is het moeilijk gevoelige kwesties aan te kaarten. Bijvoorbeeld als je een bedrijf runt met je levenspartner, een goede vriend of familielid.

Als onafhankelijke derde kan ik uitkomst bieden door:

– structuur te geven aan jullie overleg;
– gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken;
– lastige discussies te leiden;
– partners te wijzen op ingesleten patronen;
– resultaten kritisch tegen het licht te houden;
– jullie op een plezierige manier aan te spreken op gemaakte afspraken;
– ideeën en afspraken vast te leggen.

Afhankelijk van de behoefte begeleid ik maandelijks, tweemaandelijks of een keer per kwartaal jullie vergadering. Kapstok voor elke bijeenkomst is een standaardagenda. Aan de hand daarvan kijken we terug naar de afgelopen periode en vooruit naar de komende maanden. We staan kort stil bij de maandcijfers. Wat gebeurt er nu precies in je bedrijf? Is er behoefte aan bijsturing? Direct na de vergadering maak ik een kort verslag met een actie- en besluitenlijst. Die vormt weer de agenda voor de volgende vergadering.

Startersbegeleiding

Onlangs ben je voor jezelf begonnen. Daarvoor heb je in een (grote) onderneming gewerkt, waar veel zaken voor je geregeld werden en vanzelfsprekend waren. Nu je op eigen benen staat, komt er veel op je af. Je hebt behoefte aan een klankbord en een stok achter de deur. Met mijn eigen ervaring op dit gebied ben ik bij uitstek geschikt je wegwijs te maken in de wereld van het ondernemen.

Bijvoorbeeld door:

– je ideeën aan mij te spiegelen;
– helpen met de stip op de horizon: hoe gaat je bedrijf er uitzien, in welke markten gaat het opereren en met welke strategie?;
– soms een stok achter de deur te zijn om praktische zaken te realiseren en de voortgang te bewaken;
– ondersteuning bij de opbouw van je netwerk.