06-29031513 alexander@smidbb.nl

Visie en strategie

Begeleiden bij visie- en strategietrajecten

Bedrijven met een duidelijke missie (waar staat je bedrijf voor) en visie (wat zijn je huidige en toekomstige doelen) presteren beter dan bedrijven die dat ontberen. Ze geven de organisatie richting, brengen focus aan en helpen bij lastige keuzes. En ze binden medewerkers en klanten. De door jou en je medewerkers breed gedragen visie en strategie zorgen voor inspiratie, werkplezier en doelgerichtheid.

De missie, visie en de daaruit voortvloeiende strategie vormen het kloppend hart van iedere succesvolle organisatie. Ik kan je helpen je visie helder te formuleren. Op basis daarvan werken we samen een strategie uit die bij jou en jouw onderneming past. Om deze plannen om te zetten in concrete stappen, ondersteun ik je graag bij de implementatie van de strategie.

Dat alles doen we op een praktische manier. Dus geen dikke rapporten, maar handzame overzichten met concrete en uitvoerbare plannen.

Visie en strategie

Missie & visie

Waar staat je bedrijf voor? En waar wil jij met je bedrijf over een aantal jaren staan? Welke doelen wil je realiseren?

 

Strategie

Een duidelijke visie en strategie geven je organisatie richting, zorgen voor focus en leiden tot betere prestaties.

 

Implementatie

Het samen formuleren van een bij jouw bedrijf passende visie en strategie is de basis. Maar uiteindelijk draait het om de succesvolle uitvoering van de plannen.

 

Begeleiden bij visie- en strategietrajecten

Bedrijven met een duidelijke missie (waar staat je bedrijf voor) en visie (wat zijn je huidige en toekomstige doelen) presteren beter dan bedrijven die dat ontberen. Ze geven de organisatie richting, brengen focus aan en helpen bij lastige keuzes. En ze binden medewerkers en klanten. De door jou en je medewerkers breed gedragen visie en strategie zorgen voor inspiratie, werkplezier en doelgerichtheid.

De missie, visie en de daaruit voortvloeiende strategie vormen het kloppend hart van iedere succesvolle organisatie. Ik kan je helpen je visie helder te formuleren. Op basis daarvan werken we samen een strategie uit die bij jou en jouw onderneming past. Om deze plannen om te zetten in concrete stappen, ondersteun ik je graag bij de implementatie van de strategie.

Dat alles doen we op een praktische manier. Dus geen dikke rapporten, maar handzame overzichten met concrete en uitvoerbare plannen.